Amsterdam

Amsterdam – Herengracht 404O

Herengracht 404O

€ 2.100,- P.M.
|
OPPERVLAKTE: 61 m2
:
Share

Uniek object in de Gouden bocht in hartje Amsterdam! De unit (61m²) bevindt zich in het souterrain van een karakteristiek grachtenpand en is compleet gerenoveerd. Statige entree met een tochtportaal. Achterin zit een pantry en een separaat toilet. Er zijn meerdere kasten ingebouwd. De ruimte…

Uniek object in de Gouden bocht in hartje Amsterdam! De unit (61m²) bevindt zich in het souterrain van een karakteristiek grachtenpand en is compleet gerenoveerd. Statige entree met een tochtportaal. Achterin zit een pantry en een separaat toilet. Er zijn meerdere kasten ingebouwd. De ruimte is prachtig verlicht en er komt bijzonder veel daglicht binnen. Per direct beschikbaar.

Locatie/bereikbaarheid:

In de directe nabijheid is een grote diversiteit aan leuke boetiekjes, restaurants, cafés en winkels voor de dagelijkse boodschappen te vinden. De Dam en het Magna Plaza, de “negen straatjes”, de Jordaan, de Westerkerk en het Centraal Station zijn op steenworp afstand gelegen. De Leidsestraat en Vijzelstraat zijn thans nabij gelegen. Daarnaast is er een goede verbinding met het openbaar vervoer, er zijn diverse tram- en busverbindingen in de directe omgeving aanwezig. Tevens bevindt de nieuwe halte van de Noord-Zuidlijn zich op steenworp afstand.

Herengracht:
Naar de Heren Regeerders van de stad (De stad werd vroeger niet bestuurd, maar geregeerd). De gracht bestond reeds als een sloot, toen ze in 1612 werd verbreed tot de huidige gracht, als eerste van de drie hoofdgrachten. Het gedeelte voorbij de Leidsegracht behoort tot de uitleg van 1658. Tot die uitleg behoort ook de Nieuwe Herengracht. (Bron: Stadsatlas Amsterdam)

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief servicekosten en inclusief BTW.

Huurtermijn:
5 jaar

Bijzonderheden:
- B.V.O. 66,00m² (NEN2580 rapport aanwezig)
- V.V.O. 61,10m² (NEN2580 rapport aanwezig)
- Elektrische verwarming
- Pantry met wasbak en koelkast
- Separaat toilet met fontein
- Inbouwkasten
- Bestemming gemengd - 1
- Huurtermijn 5 jaar
- Eind 2022 compleet gerenoveerd
- Bedrijfsruimte in karakteristiek grachtenpand

Huurprijsherziening:
Partijen hebben het recht om na een huurperiode van 5 jaar toetsing een aanpassing aan de markthuurprijs te verlangen. Partijen zullen elkaar 14 maanden vóór afloop van een huurtermijn schriftelijk berichten omtrent de gebruikmaking van de mogelijkheid de huurprijs te herzien.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie gelijk aan 3 maanden huur plus servicekosten, beiden te vermeerderen met b.t.w..

B.T.W.:
Huurder verklaart het gehuurde voor tenminste 90% te zullen gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurindexatie:
Jaarlijks conform CPI prijsindexcijfer. Voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum.

Opleveringsniveau:
De ruimte wordt in nieuw staat opgeleverd. Oktober 2022 gerenoveerd.

Wordt opgeleverd met de volgende bijzonderheden:
Bij aanvang van de huur wordt een opleveringsrapport opgemaakt.

Opleveringsniveau einde huurperiode:
Huurder dient de ruimte aan het einde van de huurperiode geheel ontruimd van scheidingswanden, vloerbedekking, bekabeling (behoudens elektra) en overige zaken die niet tot het gehuurde behoren aan verhuurder op te leveren. Huurder draagt zorg voor herstel van schade aan het gehuurde behoudens normale slijtage.

Algemeen:
Huurder dient aan verhuurder een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te overhandigen. Tevens dient huurder aan verhuurder stukken te overleggen waaruit ter beoordeling van verhuurder voldoende solvabiliteit blijkt om aan de financiële verplichtingen, voortvloeiende uit de huurovereenkomst, te kunnen voldoen.

Huurcontract:
Conform standaard huurovereenkomst ROZ-model (30-01-2015) met een aantal aanvullingen en wijzigingen in de artikelen en Algemene Bepalingen.

Voorbehoud:
Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Alle plattegronden en aangezichten zijn onder voorbehoud.

Deze tekening en bijbehorende informatie en gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garantie geven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze tekening voorkomende gegevens, informatie of interpretaties, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel of situatie of enige toepassing. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Heeren Makelaars BV is niet aansprakelijk voor enige schade en andere gevolgen voortvloeiende uit het gebruik van de tekening en informatie.

Heeren Makelaars is gespecialiseerd in aankoop, verkoop en taxaties van appartementen en andere woningen in Groot Amsterdam.

    Reageren

    Persoonsgegevens

    Adresgegevens

    Contactgegevens