Amsterdam

Amsterdam – Wolvenstraat 15

Wolvenstraat 15

€ 55.000,- P.J.
|
OPPERVLAKTE: 71 m2
:
Share

Wolvenstraat 15, 1016 EM Amsterdam Zeer mooie winkelruimte gelegen tussen de Heren en Keizersgracht in de 9straatjes (de9straatjes.nl) in het Centrum van Amsterdam. De winkelruimte is gelegen op de begane grond en beschikt over een eigen entree. Het object heeft een VVO van 71m². De…

Wolvenstraat 15, 1016 EM Amsterdam
Zeer mooie winkelruimte gelegen tussen de Heren en Keizersgracht in de 9straatjes (de9straatjes.nl) in het Centrum van Amsterdam. De winkelruimte is gelegen op de begane grond en beschikt over een eigen entree. Het object heeft een VVO van 71m². De Wolvenstraat is een levendige straat die samen met de andere acht straatjes een grote diversiteit aan boetiekjes, flagship stores, cafés en restaurants kent. De 9straatjes zijn een echt begrip en behoren ook wel tot de leukste en drukste winkelstraten van Amsterdam/Nederland.

De ruimte is een aantal jaar geleden getransformeerd. Hierbij is de bestemming gewijzigd van garage naar winkelruimte. Tijdens deze transformatie zijn er geen concessies gedaan en zijn alle hedendaagse maatstaven geïmpliceerd. Aan de voorzijde zit een grote etalage met aan de buitenkant grote markiezen. Aan de achterkant zitten rondom ramen waardoor de gehele winkel veel natuurlijke daglicht heeft. Het gehele object beschikt over lichtarmaturen. In het midden van de winkel zit langs de muur een inpandige berging en toilet. Daarnaast bevind zich een keukenblok met een koelkast en spoelbak. In de voorzijde van de ruimte ligt een betonnen gietvloer en in het achterste gedeelte ligt een vissengraat parketvloer.

Wolvenstraat – zoals met meer straten in deze buurt, houdt de naamgeving verband met de huidenhandel. (Bron: Stadsatlas Amsterdam)

Bestemming: Winkelbestemming
Oppervlakte: vvo ca. 71m² (zie plattegrond)

Huurprijs: €775 p/m² per jaar / totaal €55.000,- p/jr exclusief 21% BTW

Voorschot servicekosten: NVT

Huurtermijn: minimaal 2 jaar

Huurverlenging: bespreekbaar

Huuringangsdatum: Per direct

Huurbetaling: per maand vooruit

Huuropzegtermijn: 6 maanden aangetekend

Huurprijsherziening:
Partijen hebben het recht om na een huurperiode van 5 jaar toetsing en aanpassing aan de markthuurprijs te verlangen. Partijen zullen elkaar 14 maanden vóór afloop van een huurtermijn schriftelijk berichten omtrent de gebruikmaking van de mogelijkheid de huurprijs te herzien.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie gelijk aan 3 maanden huur plus servicekosten, beiden te vermeerderen met b.t.w..

B.T.W.:
Huurder verklaart het gehuurde voor tenminste 90% te zullen gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurindexatie: jaarlijks conform CPI prijsindexcijfer. Voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum.

Opleveringsniveau: Huidige staat

Wordt opgeleverd met de volgende bijzonderheden:
• Balie/toonbank
• Lichtarmaturen
• Betonvloer (voor) en vissengraat parket (achter)
• Keukenblok met spoelbak en koelkast
• Inbouw kledingrekken
• Een Markies
• Inpandige berging
• Toilet met fontein

Bij aanvang van de huur wordt een opleveringsrapport opgemaakt.

Opleveringsniveau einde huurperiode:
Huurder dient de ruimte aan het einde van de huurperiode geheel ontruimd van scheidingswanden, vloerbedekking, bekabeling (behoudens elektra) en overige zaken die niet tot het gehuurde behoren aan verhuurder op te leveren. Huurder draagt zorg voor herstel van schade aan het gehuurde behoudens normale slijtage.

Algemeen:
Huurder dient aan verhuurder een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te overhandigen. Tevens dient huurder aan verhuurder stukken te overleggen waaruit ter beoordeling van verhuurder voldoende solvabiliteit blijkt om aan de financiële verplichtingen, voortvloeiende uit de huurovereenkomst, te kunnen voldoen.

Huurcontract:
Conform standaard huurovereenkomst ROZ-model (30-01-2015) met een aantal aanvullingen en wijzigingen in de artikelen en Algemene Bepalingen.

Voorbehoud:
Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Alle plattegronden en aangezichten zijn onder voorbehoud.

Deze tekening en bijbehorende informatie en gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garantie geven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze tekening voorkomende gegevens, informatie of interpretaties, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel of situatie of enige toepassing. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Heeren Makelaars BV is niet aansprakelijk voor enige schade en andere gevolgen voortvloeiende uit het gebruik van de tekening en informatie.

Heeren Makelaars is gespecialiseerd in aankoop, verkoop en taxaties van appartementen en andere woningen in Groot Amsterdam.

    Reageren

    Persoonsgegevens

    Adresgegevens

    Contactgegevens