De belangrijkste veranderingen voor huiseigenaren en starters in 2023

De aankondigingen, die zijn besproken tijdens Prinsjesdag afgelopen september, benoemen een aantal wijzigingen voor huiseigenaren in het volgende kalenderjaar. Hierbij neemt het kabinet geen ingrijpende maatregelen om de woningmarkt te hervormen, maar pakt het vooral de beleggingen in vastgoed aan en verlaagt het de hypotheekrente nog meer.

De inhoud van deze blog bestaat uit:

 1. Wijzigingen voor starters op de woningmarkt;
 2. Studieschuld bij een hypotheekaanvraag;
 3. Forse stijging van de WOZ-waarde;
 4. Afschaffing van de schenkvrijstelling ofwel jubelton in 2023;
 5. De grens NHG hypotheek met €50.000 verhoogd in 2023;
 6. Betaalbaarheidsgrens nieuwbouw blijft onder nieuwe NHG grens;
 7. Hypotheekrenteaftrek verder verlaagd;
 8. De wet Hillen als aftrekpost verder afgebouwd;
 9. Een verlaging van het eigenwoningforfait;
 10. Overdrachtsbelasting verhoogd voor beleggingswoning, tuin of garagebox;
 11. Verhuurders worden zwaarder belast;
 12. Box 3 belastingheffing wijzigt.

 

Wijzigingen voor starters op de woningmarkt in 2023

De starters vrijstelling voor het betalen van de overdrachtsbelasting voor een duurdere woning wordt per 1 januari 2023 verhoogd van €400.000 naar €440.000, wat gunstig is voor tweeverdieners of individuen met een hoog inkomen of schenking van bijvoorbeeld de ouders.

Zodoende wordt ook ingespeeld op de hoge huizenprijzen van een eengezinswoning in stedelijk gebieden, met name in de Randstad. Hier zijn echter wel twee eisen aangehangen: Het geldt enkel voor kopers tot 35 jaar en de woning moet als hoofdverblijf worden gebruikt.

Studieschuld bij een hypotheekaanvraag in 2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt het resterende bedrag van de studieschuld bepalend in de beoordeling van een hypotheekaanvraag. Voorheen was dit het totaalbedrag van de schuld na de opleiding. Het kabinet introduceert hiermee een nieuwe methodiek die de positie van (oud-) studenten op de woningmarkt verbeterd.

Forse stijging van de WOZ-waarde in 2023

Verwacht wordt dat de WOZ-waarde met 15% stijgt in 2023. Dit heeft negatieve gevolgen voor diverse belastingen. De WOZ-beschikking kunt u begin 2023 verwachten.

Afschaffing van de schenkvrijstelling ofwel jubelton in 2023

De schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een eigen woning (ook regelmatig de jubelton genoemd) wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Per 1 januari 2023 wordt hier al een voorschot op gedaan, door de maximale vrijstelling te verlagen van €106.671,- naar €28.947,-.

De eenmalige vrijstelling is enkel mogelijk als de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is, en de jubelton alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • De aankoop of verbouwing van een eigen woning;
 • Het aflossen van de hypotheek of restschuld van de eigen woning;
 • Het afkopen van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning.

De grens NHG hypotheek met 50.000 verhoogd in 2023

In 2023 kan men tot een hypotheek van €405.000 de Nationale Hypotheekgarantie krijgen. Dat is een stijging van €50.000: dit jaar is de NHG-grens nog €355.000. Door de alsmaar stijgende huizenprijzen is men genoodzaakt om hogere hypotheken af te sluiten. Door deze verruiming heeft men een vangnet wanneer de woning noodgedwongen moet worden verkocht.

Betaalbaarheidsgrens nieuwbouw blijft onder nieuwe NHG grens

Vanaf 2023 blijft de betaalbaarheidsgrens voor de nieuwbouw op €355.000, gelijk aan de oude NHG grens. Het kabinet koppelt hierbij de grens voor een betaalbare woning los van de NHG grens, wat gunstig is voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwbouwwoning.

Het kabinet wil vóór 2030, 900.000 woning realiseren, waarvan tweederde betaalbaar zijn en dus vallen onder de betaalbaarheidsgrens. De NHG borgtochtprovisie en kostengrens zijn vastgelegd in de Voorwaarden & Normen, die NHG 1 november heeft gepubliceerd en per 1 januari 2023 ingaan.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

NHG is in het leven geroepen om woningbezitters te beschermen wanneer zij te maken krijgen met een gedwongen verkoop door werkloosheid, scheiding of het overlijden van de partner. NHG neemt dan de restschuld over en betaalt het resterende bedrag aan de bank.

Je betaalt hiervoor eenmalig een premie van 0,6 procent van het hypotheekbedrag. Maar vanwege die garantie krijg je van hypotheekverstrekkers korting op je rente. Hierdoor zijn de maandelijkse lasten iets lager dan bij een hypotheek zonder NHG regeling.


Hypotheekrenteaftrek verder verlaagd in 2023

Inkomens boven de €73.031 hebben vanaf 2023 minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Het percentage wordt namelijk nogmaals verlaagd. Sinds 2014 worden de fiscale voordelen van de hypotheekrenteaftrek afgebouwd wanneer de rente wordt afgetrokken tegen de hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. Het percentage in deze box wordt per januari 2023 verlaagd van 40% naar 36,93%.

De wet Hillen als aftrekpost verder afgebouwd

Bij huiseigenaren die hypotheekvrij zijn of beschikken over een kleine hypotheekschuld is vaak het eigenwoningforfait hoger dan de aftrekbare kosten. Volgens de wet van Hillen heb je dan recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Ook deze regeling wordt langzaam afgebouwd sinds 2019, in 30 jaar. Vanaf 2023 is nog 83,34% van het verschil aftrekbaar tussen de aftrekbare kosten eigen woning en het eigenwoningforfait.

Een verlaging van het eigenwoningforfait in 2023

Woningen met een WOZ-waarde van boven de €1.200.000 blijft het percentage 2,35%, maar bij woningen onder dit bedrag wordt het eigenwoningforfait verlaagd van 0,45% naar 0,35% in 2023. Als de WOZ-waarde zal stijgen met 15%, zoals verwacht wordt, zal er ondanks de verlaging alsnog meer eigenwoningforfait moeten worden betaald.

Overdrachtsbelasting verhoogd voor beleggingswoning, tuin of garagebox in 2023

De overdrachtsbelasting voor vastgoed dat niet als eigen woning aangemerkt wordt, zal per januari 2023 worden verhoogd van 8% naar 10,4%. Deze wijziging is in het leven geroepen om het kopen van een woning als investeringsobject te belemmeren.

In januari 2021 is er al eens een verhoging doorgevoerd. Het tarief voor onroerende zaken die niet als hoofdverblijf gelden, werd toen verhoogd van 6% naar 8%. Vanaf 2023 is er dus een verdere verhoging, waardoor het nieuwe algemene tarief op 10,4% wordt gesteld.

Het verlaagde tarief van 2% voor eigen woningen die wel als hoofdverblijf worden gezien zullen niet aangepast worden.

Verhuurders worden zwaarder belast in 2023

Alle woningen die permanent worden verhuurd in 2023 worden zwaarder belast, dankzij een sterke verhoging van de leegwaarderatio. Woningen die permanent worden verhuurd mogen in box 3 tegen een lagere waarde worden opgegeven dan de WOZ-waarde op dat moment. Door een hoger percentage aan leegwaarderatio te hanteren wordt er meer inkomstenbelasting berekent in box 3.

Meer informatie hierover lezen? Of de exacte percentages bekijken? kijk hiervoor op de website van de rijksoverheid.

Box 3 belastingheffing wijzigt in 2023

In 2023 geldt een heffingsvrij vermogen in box 3 van €57.000 (in 2022 was dit €50.650). Voor fiscale partners geldt een heffingsvrij vermogen van € 114.000 (in 2022 was dit €101.300). Box 3 belastingtarief wordt in 2023 met 1% verhoogd naar 32% (in 2022 was dit 31%).

 

Meer weten?

Meer weten over de veranderingen voor huiseigenaren in 2023 en wat het voor uw situatie kan betekenen? Neem dan gerust contact op met ons kantoor! We staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.Delen: